Gratulacje dla laureatów IV edycji konkursu Nagroda NIAiU Przestrzeń wspólna jest wartością

fot. NIAiU

W tegorocznej edycji konkursu Nagroda NIAiU Przestrzeń wspólna jest wartością, jury w składzie: dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach (Dyrektor NIAiU), mgr inż. arch. Magdalena Federowicz-Boule oraz dr inż. arch. Jerzy Grochulski, w kategorii projektowa praca magisterska przyznało 3 nagrody i wszystkie trafiły do absolwentów naszego Wydziału.

Nagrody w kategorii projektowa praca magisterska:

 

Nagroda Główna

Stanisławow Tomaszewski
za pracę pod tytułem Ożywianie zdegradowanych obszarów miasta na przykładzie Huty Warszawa.

Promotor: prof. dr hab. arch. Sławomir Gzell

Wydział Architektury,
Politechnika Warszawska

 

Wyróżnienie

Agnieszka Barańska
za pracę pod tytułem Liniowe nieużytki miejskie jako szansa na rozwój ogólnomiejskich systemów przestrzeni publicznych. Projekt parku linearnego wzdłuż rezerw terenowych Trasy Tysiaclecia w Warszawie.

Promotor: dr inż. arch. Artur Jerzy Filip

Wydział Architektury,
Politechnika Warszawska

 

Wyróżnienie

Katarzyna Gromek
za pracę pod tytułem Akupunktura miejska jako narzędzie wspomagające odnowę miasta. Koncepcja mikrointerwencji w prawobrzeżnej części Warszawy.

Promotorka: dr inż. arch. Agnieszka Wośko-Czeranowska

Wydział Architektury,
Politechnika Warszawska

Pełną listę nagrodzonych można przeczytać na stronie: https://niaiu.pl/laureaci-iv-edycji-konkursu-nagroda-niaiu/