Gratulacje dla nagrodzonych w V edycji konkursu Nagroda NIAiU

Nagroda NIAiU – Przestrzeń wspólna jest wartością to konkurs dla absolwentów różnych kierunków na najlepsze prace magisterskie podejmujących temat przestrzeni wspólnych i publicznych. Wśród wyróżnionych prac znalazła się także praca dyplomowa absolwentki naszego Wydziału.

Wyróżnienie
Katarzyna Janaszek, za pracę pod tytułem Wykorzystanie materiałów biodegradowalnych w projektowaniu architektonicznym. Laboratorium procesów biotwórczych w przestrzeni o wysokich walorach przyrodniczych na wybranym obszarze prawego brzegu Wisły w Warszawie.
Promotor: dr inż. arch. Artur Jerzy Filip
Wydział Architektury, Politechnika Warszawska

Uzasadnienie:
Wyróżnienie przyznano za udaną analizę materiałów biologicznych nowej generacji wykorzystywanych w kreowaniu przestrzeni publicznych wraz z przykładem jej zastosowania. Projekt poparty jest szerokimi analizami, celem pracy jest znalezienie materiałów , które są wytwarzane w możliwie nieszkodliwy dla środowiska sposób i po zakończeniu eksploatacji materiału z powrotem wprowadzane do obiegu naturalnego w procesie biodegradacji. Dzięki czemu temat ekologii i zrównoważonego rozwoju nie opiera się tylko na redukcji aktywności działalności człowieka ale problem ekologiczny rozwiązywany jest poprzez reutylizację i znalezienie ponownego zastosowania materiałów w nowej gospodarce. Pomaga przywrócić równowagę pomiędzy światem przyrody, a aktywnością ludzi. Zaproponowane w projekcie różne formy zabudowy okolic mostu Świętokrzyskiego otwierają możliwości aktywnego uzupełniania układów kubaturowych, małą architekturą i zagospodarowaniem terenu wykonanym z materiałów recyclingowych i odzyskanych, generując aktywność społeczną, co jest również odpowiedzią na główną ideę konkursu.

Pełną listę nagrodzonych można przeczytać na stronie: https://niaiu.pl/2022/10/laureaci-nagroda/