Gratulacje dla nagrodzonych w konkursie Dom w krajobrazie – konkurs na projekt domu neutralnego klimatycznie, inspirowanego tradycyjną architekturą województwa mazowieckiego

Gratulacje dla zespołu: Łukasz Stępnik (prowadzący zajęcia na naszym Wydziale), oraz Milena Trzcińska (doktorantka na naszym Wydziale) za znalezienie się w gronie 10 równorzędnych laureatów konkursu na dom inspirowany tradycyjną architekturą kurpiowską. 

Fragment opisu autorskiego:

Domy kurpiowskie charakteryzowała zwarta bryła o charakterystycznych proporcjach, kryta prostym, najczęściej dwuspadowym dachem, drewniana konstrukcja ścian, ozdobne wykończenie stolarki okiennej i drzwiowej i układ wnętrz ukształtowanych sekwencyjnie wokół masywnego trzonu kominowego, będącego sercem domu. Projekt konkursowy reinterpretuje te elementy, dostosowując je do dzisiejszych wymogów, rozumianych zarówno w kontekście społecznym jak i techniczno-środowiskowym. Jest on raczej nakreśleniem strategii działania – zbiorem zasad przestrzennych i estetycznych określającym ramy i strukturę budynku oraz proporcje i charakter jego elementów, niż gotowym rozwiązaniem typowym, dzięki czemu możliwe jest zachowanie podstawowych założeń koncepcyjnych przy indywidualizacji wynikającej z potrzeb konkretnej lokalizacji, w tym charakteru sąsiedniej zabudowy i ułożenia działki względem stron świata.Centralnym elementem domu jest masywny, konstrukcyjny trzon, obejmujący komunikację, schody, szachty instalacyjne, łazienki i pomieszczenia techniczne. Element ten determinuje sylwetkę budynku, ponieważ zakończony jest prostopadłościenną, częściowo ażurową obudową zlokalizowaną na dachu. We wnętrzu otacza go otwarta przestrzeń, która dzięki małym rozpiętościom konstrukcyjnym może być elastycznie dzielona ścianami w zależności od potrzeb mieszkańców, tworząc układy amfiladowe umożliwiające krążenie wokół „komina” lub sekwencje nieprzechodnich pomieszczeń dostępnych z korytarza, czytelnie wydzielającego strefę dzienną od strefy nocnej.Dbałość o środowisko nie oznacza w tym przypadku nacisku na drogie, mechaniczne rozwiązania instalacyjne, ale współżycie z naturą, dostosowywanie domu do naturalnych cyklów przyrody i świadomość tego, jak klimat wpływa na jego funkcjonowanie. Oferuje w tym kontekście możliwość naturalnej wentylacji i regulacji ogrzewania, które nie funkcjonuje w oparciu o temperaturę powietrza, ale działanie masy termicznej stropów i ścian. Stopień otwarcia wewnętrznych okien, wyłazów i drzwi zlokalizowanych w trzonie i w nieogrzewanej przestrzeni technicznej nad nim decyduje o kierunku przepływu powietrza i transferu ciepła.

Opinia sądu konkursowego:

Pracę cechuje wielowarstwowe odczytanie Krajobrazu i trafne wpisanie w niego projektu domu. Bardzo ciekawa i dojrzała projektowo propozycja całościowego spojrzenia na szerszy ekosystem, który stanowi przykładowa działka projektowa – dom nie kończy się na zewnętrznych ścianach.  Architekt/tka, poprzez rysunek przestrzeni, wybór i sposób zastosowania materiałów, wymownie opowiada się po stronie nowoczesności i współczesności. Przy czym robi to bez potrzeby odcięcia się od przeszłości i umiejętnie stwarzając poczucie swojskości. Aktualizuje tradycyjne elementy, np.  poprzez zastosowanie mechanicznych korun. Starzenie się architektury i materiałów zostało uwzględnione w projekcie, tak samo jak starzenie się mieszkańców i wynikające z tego potrzeby zmian. Propozycja klimatycznej kontroli domu poprzez duży komin jest ciekawa, reinterpretuje tradycyjne rozwiązanie regionalne i została trafnie doprecyzowana podczas drugiego etapu konkursu. Jury docenia wymowność podania graficznego. Propozycja stanowi nowoczesny wzór o wysokim potencjale powielania co odpowiada na kluczową ambicje konkursu.

Pełne wyniki konkursu na stronie: https://konkurs-dom.sarp.warszawa.pl/index.php/wyniki-konkursu/

Konkurs został zorganizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich