Gratulacje dla nagrodzonych w konkursie na opracowanie koncepcji obiektu energoefektywnego przedszkola w Michałowicach

Serdeczne gratulacje dla wszystkich nagrodzonych. Bardzo cieszymy się z faktu, że jedną z głównych nagród otrzymał zespół w którym był prowadzący zajęcia projektowe na naszym Wydziale.

Informacje o wszystkich nagroddzonych można przeczytać na stronie: https://konkurs-przedszkole-michalowice.sarp.warszawa.pl/

II NAGRODA RÓWNORZĘDNA

2pm Piotr Musiałowski: Michał Adamczyk (prowadzący zajęcia na naszym Wydziale), Szymon Chwazik, Piotr Musiałowski, Karol Perkowski

Opinia Sądu Konkursowego o pracy konkursowej 009

Projektowany budynek jest oszczędny w środkach wyrazu, które konsekwentnie zostały użyte na zewnątrz jak i we wnętrzach budynku. Cechuje się uniwersalną prostotą i przejrzystością idei adekwatną dla jego funkcji i lokalizacji. W sposób bardzo klarowny, został zaprojektowany układ funkcjonalny budynku. Na szczególne podkreślenie zasługuje lokalizacja wszystkich sal dla dzieci na kondygnacji parteru. Sale te w jednakowy sposób zostały doświetlone naturalnym światłem. Dopracowania i uszczegółowienia wymagają rozwiązania dotyczące ewakuacji w obiekcie i szczegółowe rozwiązania funkcjonalne.