Gratulacje dla nagrodzonych w ogólnopolskim konkursie na najlepsze prace dyplomowe „Drewno w Architekturze”, edycja 2021

25 listopada br. na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej odbyło się oficjalne ogłoszenie wyników oraz gala wręczenia nagród w ogólnopolskim konkursie na najlepszą magisterską pracę dyplomową „Drewno w Architekturze”. Uroczystości towarzyszyło otwarcie wystawy pokonkursowej. Idea przyświecająca konkursowi to upowszechnianie wiedzy na temat wartości i wyjątkowości drewnianej architektury.

Do tegorocznej edycji wpłynęło 40 prac z 11 wydziałów architektury. Zgodnie z harmonogramem konkursu 5 listopada br. odbyło się posiedzenie jury konkursu w składzie:

  • dr Adam Jakimowicz – komisarz konkursu,
  • Waldemar Jasiewicz – sędzia referent,
  • Marta Sękulska-Wrońska – WXCA,
  • Tomasz Duryński – kierownik działu kreowania produktu DANWOOD SA,
  • Tomasz Perkowski – kierownik działu projektowego UNIHOUSE SA,
  • dr Piotr Trojniel – SARP Białystok.

Wśród nagrodzonych prac znalazła się praca absolwentki naszego Wydziału:III NagrodaKarolina Barbara Jabłońskapromotorzy: dr Piotr Trębacz, Witold Orzechowski

opinia jury

Nagrodę przyznano za poetycką próbę architektonicznej podróży w czasie. Podróży do korzeni opartych na tradycyjnych narzędziach warsztatu zawodowego architekta, kreując tym samym szacunek dla wielowiekowego dziedzictwa i szacunku dla przestrzeni, przy równoległym zachowaniu standardów wymaganych od współcześnie projektowanych obiektów. Autorka, wydaje się trafnie, i z dużą pokorą wyprowadza w pracy wnioski z obszernych badań związanych z tradycyjnym budownictwem drewnianym i próby znalezienia, jak sama stwierdza: bezpiecznych rozwiązań w dziedzinie architektury zarówno dla człowieka, jak i dla środowiska. Zaproponowany rezultat pracy buduje niemal magiczny, piękny artystycznie klimat jej odbioru i przypomina odbiorcy, iż tworzenie architektury może, przy minimalistycznych środkach wyrazu, przedstawić cały wachlarz możliwości wykonywania zawodu architekta.

Więcej informacji: https://www.architekturaibiznes.pl/konkurs-wyniki/wyniki-konkursu-drewno-w-architekturze-edycja-2021,9327.html?fbclid=IwAR2RJzhX5_eyESVAf9DPt_Oj-eveCmUi-RAByrvqYZH9GTYSqjoQGPXu5-Y