Gratulacje dla naszych dyplomantów nagrodzonych w Konkursie PKN ICOMOS im. Profesora Jana Zachwatowicza!

Serdeczne gratulacje dla naszych dyplomantów nagrodzonych w Konkursie PKN ICOMOS im. Profesora Jana Zachwatowicza!

Dyplomanci naszego Wydziału otrzymali 2 wyróżnienia:

mgr inż. arch. Igor Piotr Bajena, Twierdza w mieście. Łącznik zespołu fortecznego i starego miasta w Kłodzku, obronionej na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Cezarego Głuszka, prof. PW;

mgr inż. arch. Zofia Wróblewska, Wyszkowska Fabryka Mebli: drugie życie obiektów przemysłowych doby powojennego modernizmu, obronionej na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, pod kierunkiem dr inż. arch. Grzegorza Rytla.

Pełną listę nagrodzonych można znaleźć na stronie: http://icomos-poland.org/pl/konkursy/konkurs-im-prof-jana-zachwatowicza/327-wyniki-konkursu-im-profesora-jana-zachwatowicza-2020.html

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym!