Gratulacje dla zespołu Piotra Bujnowskiego za wygraną w konkursie na Szkołę na Białołęce

Gratulacje dla zespołu Piotra Bujnowskiego, prowadzącego zajęcia projektowe na naszym Wydziale, za wygraną w konkursie budynku szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Świderskiej 93 na Białołęce w Warszawie

Na konkurs wpłynęło 18 prac, spośród których najlepsza okazała się praca zespołu arch. Piotra Bujnowskiego.

Jury doceniło pracę m. in. za założenia projektu, które właściwie zauważają i uwzględniają kontekst przyrodniczy i kulturowy miejsca oraz ukształtowanie budynku pozwalające na pozostawienie dużej części istniejącego drzewostanu. Uwagę zwróciła także, bryła budynku opadająca wraz z terenem, rozdzielona zielonymi dziedzińcami, nawiązuje właściwe relacje z otoczeniem w stanie dzisiejszym i jest otwarta na przyszłe jego zmiany.

Zespół autorski Bujnowski Architekci:

Piotr Bujnowski

Krzysztof Makowski

Katarzyna Magdzik

Martyna Rowicka

Karina Jędrak

Paweł Grajda

Współpraca:

Maciej Koczocik

Ewa Grządka

Monika Rygier

Architektura Krajobrazu:

Magdalena Wnęk

Justyna Dziedziejko

Wizualizacje:

Piotr Banak