Gratulujemy nagrodzonym w konkursie na Doroczną Polsko-Niemiecką Nagrodę Integracyjną BDA – SARP

W dniach 28 czerwca – 01 lipca br. w Berlinie odbył się tegoroczny Finał Dorocznej Polsko-Niemieckiej Nagrody Integracyjnej BDA – SARP wraz z towarzyszącymi mu warsztatami. Jury przyznało jedną nagrodę główną i dwa wyróżnienia.

Warsztaty, powadzone przez arch. Matta Cęckiewicza, zatytułowane były: „Former Gaslamp Factory (Julius Pintsch AG, Berlin - Kreuzberg) - Activation, Re-use, Potentials!”. Celem tegorocznych warsztatów było rozwinięcie strategji rewitalizacyjnej dla obszaru wokół terenu dawnej fabryki lamp gazowych (ehemalige Julius Pintsch AG). Zadaniem uczestników było przeprowadzenie analizy okolicy, odkrycie różnych struktur, zidentyfikowanie potencjału miejsca i zaprojektowanie strategii, która reaktywowałaby te struktury z pożytkiem dla bliższego i dalszego sąsiedztwa.

Jury w składzie: arch. Jan-Henrik Hafke (BDA, Przewodniczący Jury), arch. Ewa Kuryłowicz (SARP), arch. Jacek Lenart (SARP), arch. Katharina Löser (BDA), arch. Jan Wirth (BDA) arch. Karol Langie (sekretarz organizacyjny ze strony SARP, bez prawa głosu), dr Olaf Bahner (sekretarz organizacyjny ze strony BDA, bez prawa głosu), przyznało jedną nagrodę główną i dwa wyróżnienia. Jedno z wyróżnień przypadło dla absolwenta WAPW:

Mikołaj Gomółka z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej,za pracę zatytułowaną: Postcity.Shrinking cities on an example of Bytom, wykonaną pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. arch. Sławomira Gzella.

Uzasadnienie:

Wiele miast traci mieszkańców, podobnie jak Rzym w szóstym wieku.

Refleksja Pana Gomółki z pewnością nie rozwiąże problemu depopulacji w zupełności, ale stwarza pole dla rozwinięcia poetyckiej utopii, a także przedstawia problem w szerszym historycznym kontekście.

Autor, rozwiązując problem zachowania tożsamości miast, skoncentrował się na ich rejonach centralnych, obszary peryferyjne przekształcając w ogrody. Jest to podejście, które w miastach gęstych i prosperujących byłoby niemożliwe, lecz dla miast malejących może stać się zachęcającą propozycją.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji na temat nagrodzonych: http://www.sarp.org.pl/pokaz/doroczna_polsko-niemiecka_nagroda_integracyjna_bda_%E2%80%93_sarp_2018,2582/

Praca dyplomowa Mikołaja Gomółki, nagrodzona wyróżnieniem: