Harmonogram wystaw w tym tygodniu

W tym tygodniu rozpoczynają się dwie wystawy projektów. Zapraszamy do oglądania wystawy Projektu Konstrukcji, semestru 5. studiów inżynierskich, oraz wystawy Projektu Architektonicznego w Kontekście Śródmiejskim sem. 1 studiów magisterskich