I nagroda w konkursie Drewno w Architekturze: Hubert Przybyszewski - "Porządkujące działania architektoniczne w chaotycznej zabudowie obrzeży miast. Projekt zespołu budynków mieszkalnych na Zawadach w Warszawie"

Pierwszą Nagrodę w konkursie Drewno w Architekturze zdobył absolwent naszego wydziału Hubert Przybyszewski! Praca magisterska o tytule: „Porządkujące działania architektoniczne w chaotycznej zabudowie obrzeży miast. Projekt zespołu budynków mieszkalnych na Zawadach w Warszawie” została opracowana pod kierunkiem dr inż. arch. Grzegorza Rytla i dr inż. arch. Macieja Miłobędzkiego. Serdecznie gratulujemy!

Uzasadnienie jury konkursu:

„Nadrzędny cel pracy dotyczący jakości zamieszkania w chaotycznych terenach przedmieść oraz analityczna próba pogłębionej analizy tego problemu leżała u podstaw uhonorowania projektu I nagrodą. Problem przedmieścia, charakteru jego zabudowy oraz poszukiwań sposobu kształtowania struktur przestrzennych wraz z typologią rzutów w krajobrazie tych miejsc został przez Autora pracy konsekwentnie, i wydaje się - trafnie - poprowadzony.

Autor dokonuje próby łączenia przestrzeni miejskiej z przestrzenią należącą do natury, dążąc do budowania atrakcyjnej i dostępnej, jak twierdzi w swojej pracy, przestrzeni publicznej. Niewątpliwą wartością pracy jest podjęcie polemiki z zastanymi ustaleniami planistycznymi, kierując się nawiązaniem do wartości przyrodniczych i próbą budowania przyjaznego mieszkańcom miejsca. Idea ta została wyrażona w poetyckiej kompozycji urbanistycznej, w której budynki są niczym symbolicznie rozrzucone przez wiatr jesienne liście.

Architektura w tej przestrzeni poprowadzona została delikatną kreską stylu modernistycznego. W pracy wyraźnie zaakcentowano rozłożenie rozwiązań materiałowych - monolitycznych połączonych z lekkimi drewnianymi konstrukcjami, a całość projektu oparta została na zasadzie zrównoważonego łączenia tradycyjnej formy z nowoczesnością technologiczną.”

Konkurs organizowany jest przez Wydział Architektury Politechniki Białostockiej 

Grafika: Hubert Przybyszewski