II edycja konkursu na dofinansowanie inicjatyw wspierających rozwój kół naukowych Politechniki Warszawskiej

IDUB PW ogłasza II edycję konkursu na dofinansowanie w latach 2023-2024 inicjatyw kół naukowych działających w Politechnice Warszawskiej. Nabór wniosków w ramach drugiej edycji konkursu prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania środków, nie później jednak niż do dnia 29 marca 2024 r. na adres joanna.gruszka@pw.edu.pl z tytułem: Konkurs na inicjatywy kół naukowych.

Budżet drugiej edycji konkursu przewidziany na lata 2023-2024 wynosi 150 000 zł. Finansowanie jednego wniosku ze środków IDUB w ramach konkursu nie może przekroczyć 20 000 zł.

Szczegóły konkursu znajdą Państwo w Decyzji nr 249/2023 Rektora PW z dnia 18 września 2023r.

Po zapoznaniu się z regulaminem należy wypełnić wniosek:

Wniosek_druga edycja inicjatyw dla KN (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 33,98 kB)

Strona IDUB PW: 

Druga edycja konkursu na dofinansowanie inicjatyw wspierających rozwój kół naukowych Politechniki Warszawskiej / Aktualne konkursy / Konkursy / Strona główna - Uczelnia Badawcza - Politechnika Warszawska (pw.edu.pl)