Informacja o platformie moodle

We współpracy z Centrum Informatyzacji PW uruchomiliśmy nowy system obsługi dydaktyki oparty na platformie moodle.
Od przyszłego semestru będziemy sukcesywnie przenosić tam dotychczasowe kursy i uruchamiać nowe.
W tym semestrze platforma posłuży do zgromadzenia wersji elektronicznych projektów semestralnych.