Ankietyzacja zajęć w semestrze letnim 2023

Szanowni Państwo,

Przypominamy o konieczności wypełnienia w usoswebie ankiet oceniających sposób prowadzanie zajęć dydaktycznych w semestrze letnim.

poniżej załączamy instrukcję: