Dostosuj Profil Studiów do Swoich Zainteresowań

Na studiach magisterskich na naszym Wydziale istnieje możliwość wyboru specjalności, w ramach której będziecie Państwo studiowali począwszy od 2 semestru. Wszystkie specjalności kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera architekta na kierunku architektura.

Informacja dla studentów 1 semestru mgr

W celu przybliżenia Państwu specyfiki zajęć oferowanych w ramach specjalności zapraszamy na serię spotkań informacyjnych z prowadzącymi (w nawiasach podano imię i nazwisko koordynatora):

19.11.2019 r. wtorek
godz. 1215 – A3 Architektura technologii i struktury (dr hab. arch. Anna Wierzbicka)

21.11.2019 r. czwartek
godz. 1015 – DA Dziedzictwo architektoniczne (prof. Piotr Molski, prof. Małgorzata Rozbicka)

25.11.2019 r. poniedziałek
godz. 1015 – A1 Architektura idei (prof. Ewa Kuryłowicz)
godz. 1115 – AiU1 Architektura i urbanistyka – miasto jako miejsce rozwoju (prof. Katarzyna Pluta)

26.11.2019 r. wtorek
godz. 1215 – AiU2 Architektura i urbanistyka – miasto jako miejsce życia (prof. Krystyna Solarek)
godz. 1315 – AI Architektura informacyjna (dr Krzysztof Koszewski)
godz. 1415 – A2 Architektura środowiska zamieszkiwania (prof. Marek Świerczyński, dr Jerzy Grochulski)

28.11.2019 r. czwartek
godz. 1015 – AW Architektura wnętrz i form przemysłowych (prof. Anna Dybczyńska)

Spotkania odbędą się w audytorium 103.

Po zakończeniu spotkań nastąpi dwuetapowa kwalifikacja na specjalności prowadzona według zasad określonych przez Radę Wydziału i dostępnych na stronie www.arch.pw.edu.pl w zakładce studia.

Pierwszy etap – rozmowy kwalifikacyjne organizowane przez specjalności – odbędzie się do 13 grudnia według harmonogramu podanego do wiadomości przez kierowników specjalności.

Drugi etap – zapisy wg rankingu za pomocą systemu USOS odbędzie się w dniach 7-10 stycznia 2020.
Wyniki kwalifikacji będą dostępne w drugim tygodniu stycznia 2020.