Dyplomy magisterskie - składanie gotowości

W dniu 11 września 2020 r. dyplomanci studiów magisterskich składają dokumenty gotowości w dziekanacie osobiście w godz. 10-14 i odbierają okładki do opisu pracy (dokumenty w oryginale w teczce podpisanej imię, nazwisko i nr albumu) z zachowaniem wszystkich reżimów sanitarnych. Osoby na kwarantannie prosimy o nieprzychodzenie w tym terminie tylko przesłanie drogą elektroniczną (po zakończeniu kwarantanny prosimy o jak najszybsze dostarczenie dokumentów w oryginale).