Od 01.07.2021 na Wydziale Architektury zostaje wdrożona e-obiegówka

Od 01.07.2021 na Wydziale Architektury zostaje wdrożona e-obiegówka

Absolwentom Wydziału (począwszy od obron magisterskich w czerwcu 2021 roku) e-Obiegówka wystawiana będzie przez Dziekanat po obronie, a byłym studentom skreślonym lub rezygnującym ze studiów, po uprawomocnieniu się decyzji o skreśleniu.

Osoby, które obroniły się lub zostały skreślone przed datą 21.06.2021, a nie mają jeszcze rozliczonych kart na zasadach dotychczasowych, proszone są o zgłaszanie chęci rozliczenia poprzez e-Obiegówkę na adres właściwego dla siebie dziekanatu. Prośbę prosimy wysyłać tylko na jeden adres e-mail, podając swój numer albumu.

Informacje o stanie podpisów w elektronicznej karcie obiegowej można sprawdzić po zalogowaniu się na swoje konto w USOSweb w zakładce dla wszystkich/obiegówki/moje obiegówki.

Prosimy o zwracanie uwagi na stan rozliczeń karty obiegowej i ewentualne komentarze, jeśli są jakieś zastrzeżenia, co do jej rozliczeń.