EGZAMINY JĘZYKOWE ERASMUS +

Uprzejmie informujemy o terminach egzaminów językowych wymaganych
w procedurze kwalifikacyjnej w ramach programu ERASMUS +
w roku ak. 2018/2019 (wyjazdy realizowane w roku ak. 2019/2020)

 EGZAMIN PISEMNY Z J. ANGIELSKIEGO odbędzie się 08.04.2019 (poniedziałek),
o godz. 12:15, w sali 204 na Wydziale Architektury ( Pani Magdalena Walenta).

- EGZAMIN PISEMNY+USTNY Z J.HISZPAŃSKIEGO odbędzie się 08.04.2019 (poniedziałek), o godz. 16.00 w sali 422 w GG (Pan Saul Cano).

- EGZAMIN PISEMNY Z J. NIEMIECKIEGO odbędzie się 09.04.2019 (wtorek),
o godz. 12:30, w sali 204 na Wydziale Architektury (Pan Dariusz Bruncz).

- EGZAMIN PISEMNY+USTNY Z J. FRANCUSKIEGO odbędzie się 11.04.2019 (czwartek), o godz. 14.30 w sali 204 na Wydziale Architektury (Pani Anna Leśniewska).

- EGZAMIN PISEMNY+USTNY Z J. WŁOSKIEGO odbędzie się 12.04.2019 (piątek),
o godz. 14:15 w sali 213 na Wydziale Architektury (Pani Beata Gryko).

- EGZAMIN USTNY Z J. NIEMIECKIEGO odbędzie się 12.04.2019 (piątek),
o godz. 10:15, w sali 405/1 w GG lub 16.04.2019 (wtorek), o godz. 12:30, w sali 405/1
w GG (Pan Dariusz Bruncz).

- EGZAMIN USTNY Z J. ANGIELSKIEGO odbędzie się 15.04.2019 (poniedziałek),
o godz. 12:15, w sali 209 na Wydziale Architektury (Pani Magdalena Walenta).

CERTYFIAKTY JĘZYKOWE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO, FRANCUSKIEGO, HISZPAŃSKIEGO, WŁOSKIEGO NALEŻY OKAZAĆ W DNIU EGZAMINU LEKTOROWI, KTÓRY ZADECYDUJE O ZWOLNIENIU Z EGZAMINU

NA WSZYSTKIE EGZAMINY STUDENT ZGŁASZA SIĘ Z WAŻNĄ LEGITYMACJĄ STUDENTCKĄ

Dowód wpłaty za drugi i kolejny język powinien zostać okazany lektorowi w dniu egzaminu – NUMER KONTA NA STRONIE SJO:

https://www.sjo.pw.edu.pl/egzaminy/wyjazdy/program-erasmus/