Informacja SJO - studia jednolite magisterskie

Ważne informacje o lektoratach dla studentów 1 i 2 roku – wszystkie szczegóły dostępne tu:  https://www.sjo.pw.edu.pl/student/zajecia/grupy-wydzialowe-j-angielski/ (zakładka: Wydział Architektury – studia jednolite magisterskie)