Informacja SJO - studia jednolite magisterskie

Wydział Architektury – studia jednolite magisterskie I rok, II semestr – semestr letni 2020/2021

WAŻNE informacje dot. zajęć z j. ang. przygotowujących do egzaminu B2 oraz lektoratów tematycznych znajdują się tutaj:

 https://www.sjo.pw.edu.pl/student/zajecia/grupy-wydzialowe-j-angielski/

(zakładka: Wydział Architektury – studia jednolite magisterskie)