Informacja w sprawie ważności legitymacji studenckich

legitymacje studenckie - automatyczne przedłużenie ważności

Informujemy, że na mocy przepisów zewnętrznych* w wyniku których terytorium całego kraju zostało objęte obszarem czerwonym, mamy do czynienia z faktycznym ograniczeniem funkcjonowania Uczelni, w związku z czym:

legitymacje studenckie pozostają ważne w okresie tego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu.

Art. 51b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 i 374)  oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz. 1835)

Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa studentów w Uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.