Informacje dla studentów wyjeżdżających na program Erasmus+ w semestrze letnim 2021

Studentów wyjeżdżających na program Erasmus+ w semestrze letnim 2021 prosimy o zapoznanie się z następującymi informacjami:

Informacje dot. formalności związanych z wyjazdami w ramach programu Erasmus+ dostępne są na stronie CWM PW:

https://erasmus.pw.edu.pl/Strefa-studenta/Wyjazdy-na-studia/Formalnosci-przed-mobilnoscia

UWAGA: dokument, który należy dodatkowo dostarczyć na Wydział (nie do CWM) przed wyjazdem to Karta Zaliczeń:

karta zaliczen(erasmus+) (msword, 47,50 kB)

Wszystkie dokumenty wymagające podpisu przedstawicieli Wydziału (np. Learning Agreement, Karta Zaliczeń, Wniosek Wyjazdowy, podanie) należy przesyłać na adres: international.arch@pw.edu.pl lub katarzyna.mitroszewska@pw.edu.pl

Wszystkie dokumenty aplikacyjne należy przesłać do CWM na adres: erasmus@pw.edu.pl co najmniej na miesiąc przed wyjazdem, nie później niż do 15.12.2020

W związku z pandemią proszę zapoznać się z Decyzją Rektora PW dot. wyjazdów na program Erasmus w czasie pandemii: