Information on the beginning of registration for Internships / Praktyki zawodowe komunikat

Szanowni Państwo

Informacje dotyczące praktyk, terminów i zasad zapisów, regulaminu realizacji praktyk dla studiów inżynierskich I stopnia i studiów jednolitych zostały podane do wiadomości dnia 24 kwietnia 2023 roku. Można zapoznać się z nimi na stronie WAPW w zakładce PRAKTYKI.

W ramach realizacji Praktyki projektowej można wybrać cztery ścieżki wyboru Biura, w którym odbywać się będzie praktykę.

  1. Skorzystać z listy pracowni przygotowanej w uzgodnieniu z MaOIARP, która będzie udostępniona na stronie WAPW w zakładce PRAKTYKI, dalej procedować wg procedury wydziałowej.
  2. Skorzystać z systemu dostępu do biur projektowych przygotowanego przez Krajową Izbę Architektów, link do systemu będzie dostępny na stronie WAPW w zakładce PRAKTYKI, dalej procedować wg procedury wydziałowej.
  3. Samodzielnie znaleźć biuro w kraju, dalej procedować wg procedury wydziałowej.
  4. Samodzielnie znaleźć biuro za granicą, dalej procedować wg procedury wydziałowej.

Praktyki zawodowe dla studiów inżynierskich I stopnia będą odbywać się w czasie i w ramach semestru 7, zimowego.

W dniach 17-22 maja za pośrednictwem usosweba odbędą się zapisy do tutorów dla studiów inżynierskich

W dniu 17 maja 2023r. o godzinie 11.15 w audytorium im. Stanisława Noakowskiego odbędzie się spotkanie inaugurujące praktyki, na które również zapraszamy chętnych studentów studiów jednolitych. 

Od dnia 17 maja maja rozpocznie się aplikacja kandydatów na praktyki do biur projektowych (aplikacja dla studentów studiów inżynierskich)

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Dear Students

Information on internships, registration deadlines and rules, regulations on internship completion for first-cycle and long-cycle students were published on 24 April 2023. You may find them on the WAPW website in the section INTERNSHIPS.