Karta Dyplomowa styczeń 2022, r.ak. 2021/2022

W r.ak. 2021/2022 wprowadzamy zmianę dot. procedury składania Kart Dyplomowych. Kartę Dyplomową w wersji edytowalnej należy pobrać ze strony i wypełnioną przesłać do Promotora (proszę zachować możliwość edycji). 

karta inz styczen 2022 (pdf, 42,08 kB)
karta mgr styczen 2022 (pdf, 84,94 kB)

Przesłaną przez dyplomanta Kartę Dyplomową promotor zamieszcza na Platformie MS Teams, gdzie komisja dziekańska przeprowadzi procedurę zatwierdzenia zgłoszonych tematów prac dyplomowych. Status Karty Dyplomowej (zatwierdzona/odrzucona do poprawy) widoczny jest tylko dla promotora, w związku z powyższym w wyznaczonym terminie należy skontaktować się ze swoim promotorem i w przypadku niezatwierdzenia Karty Dyplomowej dokonać poprawy i ponownie przesłać do promotora.

Prosimy o dochowanie wskazanych poniżej terminów dot. procedury składania Kart Dyplomowych.

  1. Do 17.01.2022 (poniedziałek) – czas na uzgodnienie tematu pracy dyplomowej z promotorem oraz przesłanie do promotora w wersji edytowalnej wypełnionej Karty Dyplomowej,
  2. 01.02.2022 – 14.02.2022 komisja dziekańska ds. akceptacji tematów prac dyplomowych.
    Status Karty Dyplomowej (zaakceptowana / cofnięta do poprawy)widoczna jest tylko dla promotora. Po 14.02.2022 proszę kontaktować się z promotorem
  3. 15.02.2022 – 23.02.2022 – poprawa Kart Dyplomowych, przesłanie poprawionych Kart Dyplomowych do Promotora

Uwaga! nie są wymagane podpisy dyplomanta oraz promotora na Karcie Dyplomowej! Nie składamy KD w dziekanacie!