Karta Dyplomowa styczeń 2023 - komunikat dla studentów

KARTA DYPLOMOWA (zgłoszenie tematu pracy dyplomowej do obrony w roku 2023) 

karta inz styczen 2023 (pdf, 41,91 kB)
karta mgr styczen 2023 (pdf, 138,07 kB)

Zgłoszenie tematu pracy dyplomowej odbywa się poprzez pobranie Karty Dyplomowej w wersji edytowalnej ze strony, uzupełnienie oraz przesłanie jej do promotora (proszę zachować możliwość edycji). Przesłaną przez dyplomanta Kartę Dyplomową promotor zamieszcza na Platformie MS Teams, gdzie komisja dziekańska przeprowadzi procedurę zatwierdzenia zgłoszonych tematów prac dyplomowych. Status Karty Dyplomowej (zatwierdzona/odrzucona do poprawy) widoczny jest tylko dla promotora, w związku z powyższym w wyznaczonym terminie należy skontaktować się ze swoim promotorem i w przypadku niezatwierdzenia Karty Dyplomowej dokonać poprawy i ponownie przesłać do promotora.

Prosimy o dochowanie wskazanych poniżej terminów dot. procedury składania Kart Dyplomowych.:

  1. 21.12.2022 - opublikowanie na stronie KARTY DYPLOMOWEJ
  2. do 16.01.2023 - czas na uzgodnienie z promotorem tematu pracy oraz przesłanie promotorowi wypełnionej Karty Dyplomowej (proszę zachować możliwość edycji pliku)
  3. do 30.01.2023 - zamieszczenie przez promotora na Platformie MS Teams Kart Dyplomowych przesłanych wcześniej przez swoich dyplomantów.
  4. 01.02.2023 - 13.02.2023 - komisja dziekańska ds. akceptacji tematów prac dyplomowych. Status Karty Dyplomowej (zaakceptowana / cofnięta do poprawy)widoczna jest tylko dla promotora. Po 13.02.2022 proszę kontaktować się z promotorem.
  5. do 23.02.2023 - czas na poprawę Kart Dyplomowych i przesłanie ich do promotora

Uwaga! nie są wymagane podpisy dyplomanta oraz promotora na Karcie Dyplomowej! Nie składamy KD w dziekanacie oraz dostęp do MS Teams (w zakresie składania KD) ma tylko promotor, student nie ma dostępu.