Lektoraty - Studia Jednolite Magisterskie I rok

Lektoraty - Studia Jednolite Magisterskie I rok - info. o teście diagnostycznym, zajęciach językowych i weryfikacji certyfikatów:

https://www.sjo.pw.edu.pl/student/zajecia/grupy-wydzialowe-j-angielski/ (zakładka: Wydział Architektury - studia jednolite magisterskie)