Lektoraty z j. angielskiego - informacja dla II semestru studiów jednolitych mgr

Ważne informacje o lektoratach przygotowujących do egzaminu B2 oraz lektoratach tematycznych po B2 (w tym lektorat Angielski dla Architektów dedykowany studentom WAPW) dostępne są tu: https://www.sjo.pw.edu.pl/student/zajecia/grupy-wydzialowe-j-angielski/ (zakładka: Wydział Architektury).

UWAGA! Wszystkie lektoraty wymagają samodzielnego zapisu przez studenta przez USOS (szczegóły w linku).
Zapisy rozpoczynają się: 17 lutego godz. 7:30 (lektoraty po B2), 16 lutego (lektoraty przed B2)
Zajęcia rozpoczynają się: 1 marca 2023