Odbiór kart dyplomowych

Odbiór kart dyplomowych

Odbiór poprawionych kart dyplomowych magisterskich (pok.21)

inżynierskich (pok.20)

od 09.04.2018 r. do 13.04.2018 r.

(tylko w tym terminie, w godzinach przyjęć interesantów)