Podział na grupy przygotowujące do egzaminu B2 - I rok inż.