Praca dziekanatu w najbliższym czasie

Ze względu na pandemię koronawirusa większość spraw załatwiana będzie w trybie zdalnym. W sprawach, które wymagają obecności studenta na Wydziale, prosimy o uprzedni kontakt mejlowy i umówienie się z pracownikiem dziekanatu na konkretny dzień i godzinę.

(poniżej zamieszczamy przewodnik, jak załatwiać najczęstsze sprawy)

W godzinach 10 – 12 od poniedziałku do czwartku pracownicy Dziekanatu są do Państwa dyspozycji na czacie na Microsoft Teams. Zapraszamy również do zgłaszania problemów drogą mejlową. Szczegółowe informacje na stronie: https://www.arch.pw.edu.pl/Studia/Dziekanat

Przewodnik:

1. Konieczna osobista obecność Studenta na Wydziale:

- legitymacje dla studentów I roku
[w sprawie przedłużeń legitymacji studentów wyższych lat nie mamy jeszcze wytycznych]

- podpis ślubowania - w myśl nowych przepisów konieczne do uzyskania statusu studenta

- zaświadczenia do ZUS

- wnioski o stypendia

- dokumenty związane z gotowością do obrony pracy dyplomowej (oryginały są konieczne - bez nich niemożliwe jest wydanie dyplomu); teczkę można zostawić w pudle przy wejściu na Wydział, ale w związku z odebraniem okładek do pracy dyplomowej z dziekanatu praktyczniej będzie się umówić na wizytę (przy okazji pracownik dziekanatu sprawdzi kompletność teczki)

- praca dyplomowa: okładka pracy dyplomowej jest do odebrania w dziekanacie; jeden oprawiony egzemplarz należy dostarczyć do biblioteki Wydziału

2. Możliwość załatwienia w trybie zdalnym:

- podanie o zapomogę: USOS

- podanie o rozłożenie czesnego na raty: USOS

- wniosek o udzielenie urlopu zdrowotnego - wypełniony formularz należy przesłać na adres: dziekan.stud.arch@pw.edu.pl

- wniosek o urlop okolicznościowy: podanie w USOS, dokumenty poświadczające okoliczność należy przesłać na adres: dziekan.stud.arch@pw.edu.pl

- zaświadczenie o studiowaniu (chyba, że student potrzebuje oryginał)

- karta obiegowa - prosimy zgłaszać zapotrzebowanie do pracowników właściwych dziekanatów (zaświadczenie z Biblioteki Głównej student musi zdobyć we własnym zakresie)

W sprawach nieobjętych powyższym wykazem prosimy o kontakt mejlowy