Praktyka inwentaryzacyjna

W dniach 22-25 maja 2022 roku odbędzie się wyjazdowa praktyka inwentaryzacyjna w Przysusze (w ramach praktyki zaliczana jest wakacyjna praktyka inwentaryzacyjna). Praktykę prowadzą dr inż. arch. Piotr Kuroczyński i Karol Argasiński. Limit miejsc: 10

Zapisy na praktyki odbywają drogą mailową na adres: usos.arch@pw.edu.pl do 11 maja 2022 roku. 

Decyduje kolejność zgłoszeń.

DIGSUR_description (pdf, 52,62 kB)