Program POSTDOC PW

Ruszył nabór do nabór do programu POSTDOC PW,

Ruszył nabór do nabór do programu POSTDOC PW, którego celem jest wzmocnienie potencjału badawczego Politechniki Warszawskiej poprzez zatrudnienie nauczycieli akademickich na stanowiskach adiunkta w grupie pracowników badawczych lub pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w grupie pracowników naukowo-badawczych lub naukowo-technicznych. Termin składania wniosków w I naborze upływa 7 czerwca 2021 r. Kolejne nabory będą ogłaszane przez kierownik zespołu zarządzającego projektu IDUB w porozumieniu z Radami Naukowymi CB POB (w miarę dostępności środków).
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie: https://badawcza.pw.edu.pl/Konkursy/Aktualne-konkursy/POSTDOC-PW