Projekt przeddyplomowy - 3 sem. studia magisterskie IIgo stopnia