Przedłużanie ważności legitymacji w semestrze letnim 23L

Szanowni Studenci,

Dziekanat będzie przedłużał ważność legitymacji od dnia 23.03.2023 w godzinach przyjęć studentów.

Aby uniknąć kolejek oraz przyśpieszyć proces prosimy o grupowe przynoszenie legitymacji

Legitymacje zostaną przedłużone studentom bez zaległości finansowych oraz z ważnymi badaniami lekarskimi.

Osoby, które mają nieważne badania lekarskie otrzymały taką informację mailowo