Spotkanie informacyjne Erasmus+ 2021/22

Spotkanie informacyjne odbędzie się 01.03.2022 (wtorek) o godz. 14:30 na platformie MS Teams.

Uprzejmie informujemy, że rozpoczął się nabór na stypendia zagraniczne z programu Erasmus + na rok akademicki 2022/23 dla studentów studiów, jednolitych magisterskich, inżynierskich i magisterskich WA PW (polsko i anglojęzycznych). 
Serdecznie zapraszamy do udziału w wymianie Erasmus+.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 01.03.2022 (wtorek) o godz. 14:30 na platformie MS Teams. Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzE5NmQxODEtM2M4NS00YTY4LWE5YjUtNjk2NTQ3NzllMWUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f%22%2c%22Oid%22%3a%226aa11273-50aa-405b-86ba-1890bf4cc235%22%7d