Spotkanie informacyjne-rekrutacja na program Erasmus+ na WAPW

Uprzejmie informujemy, iż wkrótce rozpocznie się nabór na stypendia zagraniczne z programu Erasmus + na rok akademicki 2024/25 dla studentów studiów jednolitych magisterskich, inżynierskich i magisterskich WA PW (polsko i anglojęzycznych). 

Serdecznie zapraszamy do udziału w wymianie Erasmus+.

Spotkanie informacyjne dla studentów WAPW odbędzie się 26 lutego 2024 (poniedziałek):

12:15 - spotkanie informacyjne ze studentami na platformie Teams w języku polskim;
link do spotkania na ms teams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzNjMmE1YjQtM2ZjYi00NzNhLWE2YmEtYWNmNWMwMzg1Y2Y3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f%22%2c%22Oid%22%3a%226aa11273-50aa-405b-86ba-1890bf4cc235%22%7d

13:15 - spotkanie informacyjne ze studentami na platformie Teams w języku angielskim;
link do spotkania na ms teams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWRlMzI1M2QtOTc2NS00YjE2LTgxNjEtYjhkOTIyYTgyMzY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f%22%2c%22Oid%22%3a%226aa11273-50aa-405b-86ba-1890bf4cc235%22%7d