Suplementy - obrony od 01.07.2021

W związku z Zarządzeniem Rektora nr 51/2021  oraz 52/2021 wszyscy dyplomanci, którzy będą bronić się od 01.07.2021 zobowiązani się przed obroną sprawdzić poprawności danych zawartych w suplemencie w USOSwebie.

Suplement będzie dostępny w USOSwebie po zalogowaniu się i wybraniu odpowiednio: dla studentów -> suplementy Aby sprawdzić poprawność suplementu należy: - zdecydować w sprawie udzielania licencji PW na udostępnienia pracy dyplomowej; - sprawdzić poprawność danych osobowych; - zadeklarować liczbę odpisów dyplomu i suplementu, które chce się otrzymać (ZGODNĄ ze złożonym wcześniej w dziekanacie wnioskiem, gdyż po zadeklarowaniu liczby odpisów pojawi się kwota do zapłacenia, którą Państwo już opłaciliście); - wyświetlić, sprawdzić i zaakceptować suplement lub cofnąć go do poprawy.