Szkolenie BHP

Szanowni Państwo, 

Szkolenie BHP odbędzie się w formie samokształcenia w dniach 20.10. - 23.10.2022. Aby student mógł pomyślnie przejść szkolenie BHP, powinien zapoznać się materiałami do samokształcenia, umieszczonymi w grupie, a następnie rozwiązać test sprawdzający wiedzę, do  23 października 2022 r. Kod dostępu do testu na MS Forms, umieszczony jest w grupie na MS Teams.

Dla studentów Wydziału Architektury  zostały utworzone grupy w MS Teams:

1)           WA_2022_I_Szkolenie BHP dla studentów PW

Kod dostępu/dołączenia do grupy*        u3wk8o1

2)           WA _2022_II_Health and safety training for WUT students     

 Code to join the team**                 3p8aawi  

* Informacje, jak dołączyć do zespołu w MS Teams za pomocą kodu, można znaleźć na stronie:https://support.microsoft.com/pl-pl/office/u%C5%BCyj-linku-lub-kodu-aby-do%C5%82%C4%85czy%C4%87-do-zespo%C5%82u-c957af50-df15-46e3-b5c4-067547b64548

** Information on how to join a team in MS Teams using code can be found at:https://support.microsoft.com/en-us/office/use-a-link-or-code-to-join-a-team-c957af50-df15-46e3-b5c4-067547b64548