Szkolenie BHP

Szkolenie BHP odbędzie się w formie samokształcenia za pośrednictwem Platformy MS Teams w terminie 09.10.2023 - 21.10.2023

  1. Szkolenie BHP dla studentów studiów jednolitych magisterskich                 – kod dostępu ddl9lvu
  2. Safety and Health Training for WUT Students (bachelor students)                   – kod dostępu 8dazxu8

 * Informacje, jak dołączyć do zespołu w MS Teams za pomocą kodu, można znaleźć na stronie:https://support.microsoft.com/pl-pl/office/u%C5%BCyj-linku-lub-kodu-aby-do%C5%82%C4%85czy%C4%87-do-zespo%C5%82u-c957af50-df15-46e3-b5c4-067547b64548

** Information on how to join a team in MS Teams using code can be found at:https://support.microsoft.com/en-us/office/use-a-link-or-code-to-join-a-team-c957af50-df15-46e3-b5c4-067547b64548