WARSZTATY ARCHITEKTONICZNO – INWENTARYZACYJNO-POZNAWCZE W RAMACH ZAJĘĆ Z OSADNICTWA WIEJSKIEGO R.A. 2021/22