Ważność legitymacji studenckiej

W związku z uchyleniem rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w dniu 15 sierpnia 2021r. legitymacje studenckie są ważne do 14 października 2021 r.

Przedłużanie ważności legitymacji rozpocznie się 8 października 2021 wg harmonogramu, który zostanie podany w terminie późniejszym.