ZAPISY na specjalność 2023/2024

UWAGA!!!

I tura zapisów, odbywa się  bezpośrednio u prowadzących (w terminach wskazanych w komunikacie) i dotyczy tylko, i wyłącznie studentów zdecydowanych na konkretną specjalność.

Proszę nie aplikować do kilku specjalności jednocześnie - w takiej sytuacji po przesłaniu list przez koordynatorów specjalności student nie zostanie przydzielony do żadnej.

W związku z powyższym w I turze zapisów istnieje możliwość zapisu TYLKO do jednej z ośmiu specjalności. Podczas II tury (zapisy przez USOS) będziecie mogli Państwo zadeklarować 3 różne specjalności. Zasady wyboru i zapisów na specjalności znajdziecie Państwo z zakładce tok studiów -> studia II stopnia