ZAPISY praktyka rysunkowa 2024L / Registration for freehand drawing practice 2024L

Zapisy do grup z praktyki rysunkowej odbędą się w terminie:

25.03.2024 godz.19:00 - 26.03.2024 godz. 23:59 - DEKLARACJA

27.03.2024 godz. 19.00 - 31.03.2024 godz. 23:59 - WYBÓR GRUP

O pierwszeństwie zgłoszeń decydują oceny z I semestru

WYNIKI zapisów dostępne będę w usoswebie po 02.04.2024

......................................................................................................................................................................................................................

Registration for freehand drawing practice will take part:

25.03.2024 godz.19:00 - 26.03.2024 godz.23:59  - DECLARATION

27.03.2024 godz. 19.00 - 31.03.2024 godz.2359 - GROUP

The priority of applications is determined by the grades from the first semester. 

Registration results after April 2, 2024