Zajęcia dydaktyczne Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha dla studentów i doktorantów.

Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha oferuje zajęcia dydaktyczne dla studentów i doktorantów. W semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 będzie prowadzony wykład pt.:  Problemy współczesnej cywilizacji 

Ogólna charakterystyka i cel wykładu

Wykład jest poświęcony wybranym zagadnieniom problemów współczesnej cywilizacji z podziałem na siedem bloków tematycznych. Głównym celem wykładu jest przekazanie słuchaczom – studentom i doktorantom o dowolnym profilu studiów – podstawowej wiedzy o przedstawionych zagadnieniach i kształtowanie przekonania o ich wadze dla dobrostanu Ziemi i życia społeczeństw. Każdemu zagadnieniu poświęcony jest czterogodzinny wykład, każdy prowadzony przez wybitnego specjalistę.

 

Wymiar godzinowy: 30 h

Liczba ECTS: 2

Forma zaliczenia: esej dotyczący wybranego zagadnienia wykładowego, oceniany na stopień

 

Termin i miejsce wykładu

  • Semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022.
  • Czwartki, godz. 16.00.
  • Wykłady w poszczególnych blokach tematycznych: 2 x 2h lub 1 x 4h.
  • Sala wykładowa w budynku Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii (CZiTT) Politechniki Warszawskiej, ul Rektorska 4.
  • W zależności od sytuacji pandemicznej wykład może być prowadzony w formie tradycyjnej, hybrydowej lub zdalnej.

 

Zapisy

  • W uzgodnieniu z jednostką macierzystą na adres: instytut.ipwc@pw.edu.pl
  • Zalecane kryterium dopuszczenia do uczestnictwa dla studentów: średnia ocen > 4.
  • Liczba miejsc ograniczona, kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji:

IPWC_OPIS WYKŁADU_2021 (1) (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 52,91 kB)