Zapisy na konsultacje dyplomowe

10 kwietnia od godz. 20:00 zostaną uruchomione zapisy do prowadzących konsultacje dyplomowe. Zapisy potrwają do 17.04.2021 do godz.23:59.

Szczegółowe informacje można znaleźć w Komunikacie Dziekana w sprawie zapisów na konsultacje dyplomowe.

1. W zapisach na konsultacje dyplomowe za pośrednictwem USOS mogą wziąć udział studenci, którzy na początku semestru zadeklarowali przedmiot seminarium interdyscyplinarne

2. W sytuacji gdy danego konsultanta, u którego chcielibyście Państwo odbyć konsultacje dyplomowe nie ma w załączonym wykazie należy złożyć podanie do dziekanatu wysyłając podanie na adres mailowy: usos.arch@pw.edu.pl (w podaniu proszę podać tylko nazwisko konsultanta, którego nie ma a do pozostałych zapisać się podczas rejestracji)

3. Osoby które nie są studentami (osoby skreślone) na konsultacje zapisują się poprzez złożenie podania ze wskazaniem 3 konsultantów Podanie proszę przesłać na adres usos.arch@pw.edu.pl w terminie trwania rejestracji w USOS

4. Proszę pamiętać, że 3 konsultacje powinny odbyć się u pracowników Wydziału Architektury (ewentualnie pracownika innego wydziału PW jeżeli wymaga tego charakter pracy dyplomowej). Konsultacje przeprowadzane u osób spoza WAPW lub PW mogą być przeprowadzona ale jako konsultacja dodatkowa czyli jako czwarta.

Lista konsultantów dyplomowych