Zapisy na zajęcia - semestr letni 2018/19

ZAPISY NA ZAJĘCIA - SEMESTR letni 2018/2019

Etap I – REJESTRACJA DWUETAPOWA
w ofercie przedmioty dla danego semestru
• Deklaracja przedmiotów oraz wybór grup projektowych
12.02.2019 godz. 20.00 – 14.02.2019 godz.23.59
• Wybór grup na pozostałych przedmiotach
15.02.2019 godz. 20.00 – 17.02.2019 godz.12:00
• Giełda
18.02.2019 godz. 20.00 – 19.02.2019 godz.23:59

Ważna zmiana dotycząca zapisów na projekty: zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału w ramach rankingu ocen dostępnych jest 70% miejsc w grupach projektowych. Pozostałe 30% w każdej z grup zostanie przydzielone losowo osobom, które nie dostały się do preferowanej grupy. Wyniki tych zapisów można zmienić w ramach giełdy lub drugiego etapu – rejestracji bezpośredniej.
W pierwszym etapie miejsce w rankingu do danej grupy projektowej (w ramach 70% limitu miejsc) jest w trakcie zapisów widoczne na bieżąco, decyzję dotyczącą zapisu do grupy można zmienić do chwili zamknięcia zapisów, tj, do 14.02.2019 23.59

UWAGA: W pierwszym etapie zapisów dostępne są tylko przedmioty z semestru, na którym zarejestrowany jest zapisujący się. Dla osób zarejestrowanych na semestr 8 i 8p studiów inżynierskich dostępne są dwa dwa seminaria i dwa wykłady wybieralne. W drugiej turze (rejestracji bezpośredniej) dostępna jest dowolna liczba seminariów i wykładów, także dla studentów zarejestrowanych na inne semestry, jednak w ramach miejsc pozostałych po 1 etapie.
Studenci w ramach obowiązującego programu studiów inżynierskich muszą zaliczyć 4 seminaria i 4 wykłady wybieralne, koniecznie po jednym z każdego z obszarów.

Studenci studiów magisterskich zapisują się na projekty, seminaria i wykłady wybieralne z oferty specjalnościowej. Dodatkowo są oferowane projekty i seminaria spoza oferty specjalnościowej. Możliwy jest zapis tylko na pakiet seminarium + projekt. Wybór wykładu jest dowolny, jednak zaleca się, by był on tematycznie powiązany z tematyką wybranego projektu. Studenci zakwalifikowani na specjalności mają zagwarantowane miejsca na wspomnianych przedmiotach – są na nie już zapisani.

Etap II– REJESTRACJA BEZPOŚREDNIA
w ofercie wszystkie przedmioty dla wszystkich semestrów, 
możliwość zapisu na przedmioty zaległe i awanse (w ramach wolnych miejsc)
• Rejestracja
22.02.2019 godz.20.00 – 24.02.2019 godz. 23:59

Poniżej znajdziesz opisy oferowanych przedmiotów: