Chaszcze, krzaki, nieużytki. Siła trzeciego krajobrazu.

Zapraszamy na rozmowę o potencjale miejsc bezużytecznych, często zaniedbanych, pozostawionych samym sobie, takich z których człowiek się wycofał. Francuski architekt krajobrazu Gilles Clément w swoim Manifeście trzeciego krajobrazu wskazuje na głębokie znaczenie nieużytków jako źródeł różnorodności biologicznej, ale też „przestrzeni niewyrażającej władzy, ani uległości wobec władzy”.

Wydarzenie w ramach ramach wystawy Magdaleny Łazarczyk "Skrzydło poruszane palcami" organizowane przezMiejsce Projektów Zachęty
Rozmowa online z Urszulą Forczek-Brataniec i Kasprem Jakubowskim, prowadzenie: Dorota Leśniak-Rychlak („Autoportret”)

Urszula Forczek – Brataniec, doktor habilitowany nauk technicznych w specjalności Architektura Krajobrazu, architekt, architekt krajobrazu, absolwentka Politechniki Krakowskiej, wykładowca Politechniki Krakowskiej. Sekretarz Generalny IFLA Europe  w latach 2016-2020, Członek Rady Naukowej Pienińskiego Parku Narodowego, Prezydium PPN oraz wieloletni członek zarządu Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu (SAK). Współpracuje z biurem eM4 Pracownia Architektury Brataniec w zakresie projektowania przestrzeni publicznych i zieleni. Autorka studiów i analiz krajobrazowych oraz dwóch monografii z tego zakresu: Widok z drogi, krajobraz w percepcji dynamicznej 2008, Przestrzeń widziana. Analiza widokowa w planowaniu i projektowaniu krajobrazu 2018 (nagroda Gaudeamus). Kurator międzynarodowych wystaw architektury krajobrazu: wystawy krajów wyszehradzkich CLAV 2012, 2015 oraz wystawy IFLA Europe 2018.  Współautorka nagradzanych i publikowanych  projektów min.: Rewitalizacja Starówki Miasta Gorlice, (Nominacja Public Space 2014, publikacja Landscape Architecture Europe 2015), Plac targowy w Mszanie Dolnej ( nominacja Mies van der Rohe Award 2015). 

 

Kasper Jakubowski, doktor inżynier, architekt krajobrazu, edukator przyrody, związany z trzecim sektorem. Współzałożyciel i prezes Fundacji Dzieci w Naturę. Prowadzi mikrowyprawy dla rodzin po nieużytkach i przyrodzie miast. Propaguję ideę kształtowania i udostępniania nieużytków jako przyjaznych miejsc spotkania z lokalną przyrodą (Stacja Natura). Autor licznych artykułów i audycji na temat czwartej przyrody, udostępniania przyrody i nowoczesnej edukacji ekologicznej w środowisku miejskim czy syndromu deficytu natury. Współautor popularnych spacerowników po miejskiej, dzikiej przyrodzie i nieużytkach. Ostatnio wydał ebooka o czwartej przyrodzie i jej potencjale dla zieleni miejskiej.

 

Dorota Leśniak-Rychlak, doktor, redaktorka naczelna kwartalnika „Autoportret” (od 2007 roku, wyd. Małopolski Instytut Kultury). Założycielka i prezeska Fundacji Instytut Architektury. Kuratorka i współkuratorka wielu wystaw architektonicznych, m.in.: Figury niemożliwe - Pawilon Polski na XIV Biennale Architektury w Wenecji, Wreszcie we własnym domu. Dom polski w transformacji, Festiwal Warszawa w Budowie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Inicjatorka i redaktorka wydań publikacji z kanonu teorii i praktyki architektonicznej, m. in.: Peter Zumthor, Myślenie architekturą (Kraków: Karakter 2008), Juhani Pallasmaa Oczy skóry (Kraków: Instytut Architektura 2012) oraz Juhani Pallasmaa Myśląca dłoń (Kraków: Instytut Architektury, 2016), a także redaktorka: Teksty modernizmu. Antologia polskiej teorii i krytyki architektonicznej 1918-1981 (Kraków: Instytut Architektury 2018). Ostatnio opublikowała książkę Jesteśmy wreszcie we własnym domu poświęconą przemianom mieszkaniowym w Polsce w okresie transformacji.

 

 

Transmisja rozmowy odbędzie na profilu facebookowym Miejsca Projektów Zachęty.

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/361694121579554/