Fundacja Dekaban ogłaszają konkurs na STAŻ POST-DOKTORSKI

POLITECHNIKA WARSZAWSKA - Fundacja Dekaban ogłaszają konkurs na STAŻ POST-DOKTORSKI w roku akademickim 2018/2019 na Uniwersytecie Michigan w Ann Arbor

czas trwania stażu – 12 miesięcy
orientacyjny początek stażu 01.10.2018
(do ustalenia podczas rozmowy kwalifikacyjnej)

WARUNKI:
-obszar badań naukowych odpowiadający zakresowi działalności badawczej
prowadzonej w College of Engineering University of Michigan,
-stopień doktora w obszarze badań naukowych
w College of Engineering University of Michigan,
-zatrudnienie w Politechnice Warszawskiej,
-dobra znajomość języka angielskiego.

Fundacja Dekabana zapewnia stypendium i większą część ubezpieczenia
zdrowotnego, natomiast nie zapewnia zakwaterowania
Aplikacje wraz z CV i wykazem dorobku w języku angielskim należy składać w terminie do 30 kwietnia 2018 roku
do sekretariatu Prorektora ds. Nauki, prof. dr hab. Rajmunda Bacewicza, Gmach Główny, Plac Politechniki 1, pok. 112