Granty wewnętrzne dla pracowników PW

Politechnika Warszawska ogłosiła konkurs na granty wewnętrzne, finansowane ze środków projektu ,,Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, dla pracowników PW, wspierające złożenie wniosku w konkursie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC)