„Green Campus – ENHANCE Summer School on Climate Change”

W dn. 15–28 września br. Politechnika Warszawska (Centrum Współpracy Międzynarodowej we współpracy z pracownikami naukowo-dydaktycznymi 4 Wydziałów: Wydziału Architektury, Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, Wydziału Geodezji i Kartografii oraz Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska oraz Ośrodkiem Kształcenia na Odległość) organizuje szkołę letnią „Green Campus - ENHANCE Summer School on Climate Change”.

Wezmą w niej udział studenci reprezentujący wszystkie uczelnie ENHANCE (35 studentów z 7 uczelni) https://enhanceuniversity.eu/.Zajęcia będą prowadzone w trybie hybrydowym (5 dni zdalnie i 5 stacjonarnie - część stacjonarna odbędzie się w Warszaaiwe w dn. 20-24 września 2021 r.) przez wykładowców z kilku Wydziałów Politechniki Warszawskiej. Wydział Architektury reprezentować będą dr inż. arch. Anna Cudny i dr inż arch. Artur Filip. Uczestnicy będą pracowali w siedmioosobowych interdyscyplinarnych grupach. Do udziału zaproszeni są studenci min. 3. roku studiów lub I stopnia studiów magisterskich. Na zakończenie projektu studenci przedstawią praktyczny projekt zielonego kampusu. Ważną częścią szkoły letniej będą zajęcia, które rozwijają umiejętność pracy w zespole. Przewidzieliśmy również część kulturowo-integracyjną. Za udział w szkole letniej studenci będą mogli uzyskać 4 punkty ECTS.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://summerschool.enhance.pw.edu.pl

Więcej informacji: https://summerschool.enhance.pw.edu.pl Facebook: https://www.facebook.com/politechnika.warszawska/photos/a.10150657282765348/10160751914940348/Instagram: https://www.instagram.com/p/CSbh41iqf0P/

Zainteresowani studenci proszeni są o przesłanie na adres enhance-wp3@pw.edu.pl, krótkiego listu motywacyjnego uzasadniającego, dlaczego chcieliby uczestniczyć w szkole letniej o tej tematyce. Na tej podstawie zostaną wybrani najlepsi kandydaci.

Termin zgłoszeń upływa z dniem 23.08. br.