IDUB Konkurs DEMO Materials

Wystartował nabór do konkursu DEMO Materials, który jest organizowany przez Centrum Badawcze POB Technologie Materiałowe. Konkurs skierowany jest do studentów studiów I i II stopnia kierunków związanych tematycznie z działalnością POB Technologie Materiałowe.

Głównym zadaniem grantobiorców będzie opracowanie oraz wykonanie demonstratora, czyli produktu z zakresu technologii materiałowych, wyprodukowanego samodzielnie przez wnioskodawców, w procesie jego zaprojektowania oraz wytworzenia.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać na stronie: https://badawcza.pw.edu.pl/Konkursy/Aktualne-konkursy/DEMO-Materials