II Konferencja Naukowa Doktorantów i Studentów "MIASTO DLA LUDZI – MIASTO JUTRA"

W imieniu organizatorów  serdecznie zapraszamy do udziału w II Konferencji Naukowej Doktorantów i Studentów "MIASTO DLA LUDZI – MIASTO JUTRA". Pragniemy również poinformować o przesunięciu terminu konferencji na 14-15 grudnia 2018 r.

W celu rekompensaty zmiany terminu informujemy, że konferencja odbędzie się w historycznym budynku unikatowego na skalę kraju Muzeum Architektury we Wrocławiu, przy ul. Bernardyńskiej 5. Wydarzenie odbędzie się wspólnie z równoległą konferencją Structure, Architecture, Landscape 2018 organizowaną również przez Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej. 

Dodatkowo pragniemy poinformować, że wybrane najlepsze artykuły zostaną opublikowane na łamach czasopisma Architectus znajdującego się na liście MNiSW. Podczas trwania obrad konferencyjnych zostanie przeprowadzony konkurs na najlepszą prezentację oraz najlepszy poster.  

Wszystkie zmiany terminów i przesłania pełnego tekstu artykułu dostępne są na stronie www: https://miastodlaludzi2018.wixsite.com/konferencja oraz https://www.facebook.com/konferencjamiastodlaludzi 

Celem konferencji jest naukowa dyskusja dotycząca szeroko pojętych rozważań na temat miasta, jak powinno ono wyglądać oraz jakie kroki można poczynić, aby podnieść jakość życia w mieście i stworzyć lepsze warunki dla następnych pokoleń. Miasto jutra rozumiane jako miasto przyszłości stawia przed nami wyzwania we wszystkich dziedzinach nauki, które powinny stworzyć rozwiązania dzięki badaniom, projektom i wdrożeniom. Mamy nadzieję, że spotkanie w szerokim gronie przyszłych doktorów różnorodnych specjalizacji pozwoli na wszechstronne dyskusje i interdyscyplinarną wymianę doświadczeń.